10.03.2017 - Wizytacja Kanoniczna

W piątek 10. marca 2017 r. do parafii p.w. Narodzenia Św. J. Chrzciciela we Włostowie przybył ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz w asyście kanclerza, aby przeprowadzić wizytację kanoniczną. Zwyczajowo takie wydarzenie przypada raz na pięć lat. Jego Ekscelencja  ks. bp do parafii przybył we wczesnych godzinach przedpołudniowych, gdyż w planie  wizytacji przewidziano  odwiedzenie  wielu miejsc w parafii m.in. cmentarza, szkoły,  gdzie biskup  uczestniczył w  lekcji  religii oraz spotkaniu z nauczycielami i przedstawicielami dyrekcji  szkoły  i  samorządu. Odwiedził też ludzi chorych, samotnych oraz rodziny z których wywodzą się księża, pozostawiając w nich wzmocnienie, odnawiając nadzieję i wiarę w Boga i ludzi.  Ostatnim akcentem wizytacji była droga krzyżowa poprowadzona przez młodzież z  miejscowego gimnazjum oraz uroczysta Msza św., która została odprawiona przez Dostojnego Gościa  z  księżmi licznie  przybyłymi z dekanatu na czele  z dziekanem dekanatu opatowskiego ks. Wacławem Gieńcem.  Zgromadzeni mogli wysłuchać relacji proboszcza włostowskiej parafii,  ks. Kanonika Pawła Golińskiego z trzyipółletniej pracy w miejscowym zgromadzeniu wiernych. Przedstawiona relacja dotyczyła realizacji zadań duszpasterskich, gospodarczych,  wydarzeń z życia religijnego i kulturalnego parafii. Dla zgromadzenia parafialnego wizytacja Pasterza jest wydarzeniem szczególnie ważnym. Motywuje do wewnętrznej refleksji i oceny niemałego wysiłku podejmowanego przez zarządzającego parafią oraz wiernych. Podsumowanie zadań wykonywanych we wspólnocie budzi w słuchaczach i proboszczu także dumę, poczucie sprawstwa i niebywałej siły tkwiącej w każdym zgromadzeniu. Docenienie przez Wizytującego największego skarbu parafii – ludzi, którzy niosą krzyż cierpienia, choroby, odrzucenia i samotności, przypomina o wezwaniu Chrystusa do umiłowania bliźniego, o istnieniu zamierzonego celu Boga w każdym niepowodzeniu i zgryzocie. Gdy już opadanie kurz przygotowań – gospodarze zawsze chcą pokazać swoją parafię w najpiękniejszym wydaniu – zgromadzeni wysłuchają słowa Pasterza kierowanego do nich, słów umocnienia, docenienia ale i racjonalnej  motywacji. Wizyta kanoniczna jest dialogiem, pochyleniem nad bliźnim, docenieniem go i bezpośrednim wskazaniem wiernym, iż Kościół swoją największą siłę od wieków czerpał z jednego źródła –  wspólnoty miłości i odpowiedzialności za bliźniego.

Tekst: Barbara Brzeska
Fot.: Barbara Brzeska i Karol Nowak

Webmaster: karolus-79@o2.pl