ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ

Święte Triduum Paschalne rozpoczęliśmy w Wielki Czwartek Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o 17.00.
Ta Uczta Miłości jest spełnieniem zapowiedzianej Paschy Chrystusa i wypełnieniem Jego prośby:czyńcie na Moją pamiątkę.dnia dziękowaliśmy Panu Bogu również za dar sakramentu Kapłaństwa i modlitwą otaczamy Kapłanów, szczególnie tych, którzy pracowali w naszej wspólnocie parafialnej i posługujących w niej aktualnie.

Ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa
Wspominaliśmy ustanowienie Eucharystii. Jezus antycypuje i włącza w nią ofiarę krzyża ięstwo zmartwychwstania. Równocześnie objawia się jako prawdziwy baranek złożony w ofierze. Po Mszy św. Hostie konsekrowane były przeniesione w procesji do Ciemnicy.

Czuwanie z Jezusem w ciemnicy
Na zakończenie dnia, odbyło się czuwanie w ciemnicy, która przypomina o uwięzieniu Jezusa, jest cichą modlitwą i czasem trwania przy Chrystusie w Jego samotności. Adoracja Najświętszego Sakramentu trwała do godz. 21.00.


Wielki Piątek Męki Pańskiej

Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata.z tradycją Kościół w dniu dzisiejszym nigdy nie sprawował Ofiary Eucharystycznej. Głównym elementem dzisiejszej Liturgii jest adoracja Krzyża, na którym zawisło zbawienia świata. Krzyż, który chcemy uczcić, nie jest dla nas wyłącznie znakiem cierpienia i poniżenia, ale przede wszystkim znakiem nadziei ostatecznego zwycięstwa Jezusa.

Droga Krzyżowa
Liturgia Wielkiego Piątku w naszej parafii rozpoczęła się drogą krzyżową o godz. 16.00.

Nabożeństwo Męki Pańskiej
Głównym momentem nabożeństwa była adoracja Krzyża, którą poprzedziła liturgia słowa. Słuchając opisu Męki Pańskiej, uczestniczyliśmy w wydarzeniach Drogi Krzyżowej i śmierci Chrystusa. Następnie odmawiana była uroczysta modlitwa obejmująca wszystkie stany Kościoła i potrzeby świata, po której nastąpił obrzęd Komunii świętej. W dalszej części liturgii Najświętszy Sakrament w procesji Kapłani przenieśli do grobu, co przypomina zdjęcie Chrystusa zża i Jego pogrzeb.

Straż u Grobu Pańskiego
W duchu wiary trwamy na modlitwie, którą prowadziły poszczególne Rejony i grupy formacyjne. Z polską tradycją adoracji Grobu Pańskiego związany jest także zwyczaj straży, którą u nasłnią strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Włostowa i Gojcowa.


Wielka Sobota

Poświęcenie pokarmów odbywało się co godzinę: o 9:00, 10:00, 11:00 i 12:00. Oprócz tego Kapłan święcił pokarmy w okolicznych wioskach naszej Parafii.
Modlitwa przy grobie jest pełna nadziei:nasze Zmartwychwstanie i Życie, podźwignij nas z grobu grzechów. Adorację przy Grobie Pańskim prowadziły poszczególne Rejony i grupy: Dzieci, Młodzież, Akcje Katolickie, Schola i poszczególne wioski należące do Parafii.


Fot.: ks. Paweł Giliński

WIGILIA PASCHALNA

Uroczystość Wigilii Paschalnej wyróżnia się bogactwem symboli i czytań biblijnych ukazujących całe dzieło zbawienia. Kulminacyjnym punktem wspominania Bożych dzieł jest zmartwychwstanie Chrystusa. Bogata liturgia Wigilii Paschalnej składa się z pięciu części:

1.światła: zapalenie paschału, oznaczającego osobę Chrystusa – Światłość świata, uzmysławia nam, że dokonała się Pascha, przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia.

2.słowa: skłłada się z dziewięciu czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą wykonanych przez lektorów i scholę. Pierwsze siedem czytań wyjęte jest ze Starego Testamentu, po których zapala się światła na ołtarzu i uderza w dzwony, śpiewając hymn Chwała na wysokości Bogu. Kolejne czytanie z Listu do Rzymian poucza, że chrzest zapewnia wiernym uczestnictwo wśmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Po radosnym Alleluja, proklamowana jest Ewangelia ogrobie. Liturgię słowa zamyka homilia wygłoszona przez kapłana.

3.chrzcielna: zostało odnowione nasze przymierze z Bogiem, które zapoczątkowaliśmy na chrzcie świętym, wszczepiającym nas w paschalne misterium Chrystusa.

4.eucharystyczna: jest Pokarmem na życie wieczne. Chrystus Zmartwychwstały zaprasza swych uczniów na paschalną Ucztę Miłości, podczas której karmi ich Swym Przenajświętszym Ciałem i Krwią. Liturgia ta kończy się uroczystym błogosławieństwem. Słowa rozesłania wzbogaca się o radosne

5.rezurekcyjna:
akcentem liturgii Wigilii Paschalnej jest procesja rezurekcyjna. Jest ona radosnym i pełnym mocy głoszeniem całemu światu tryumfu Chrystusa nad złem i śmiercią. Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Fot.: Beata Dzik i Karol Nowak

Pusty grób jest znakiem Zmartwychwstania,
znakiem zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i potęgą piekła.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Radujmy się!
Jezus żyje i ma moc nas uwolnić od tego, co zagraża naszemu zbawieniu.
Weselmy się!Alleluja!
Webmaster: karolus-79@o2.pl