Drodzy Parafianie


Blask poranka Wielkanocnego rozproszył mroki, które okryły ziemię w Wielki Piątek. Zwycięstwo Zmartwychwstałego Chrystusa było i wciąż jest dla Jego uczniów źródłem radości i nadziei. A nadzieja ta jest potrzebna zwłaszcza wtedy, gdy mroczny cień krzyża przesłoni naszą drogę życiową. Zmartwychwstanie to nie tylko jednorazowe wydarzenie w historii. Ono wciąż ukazuje, że miłosierna miłość Boga może pokonać każde zło w świecie. Niech zatem nasze świętowanie Zmartwychwstania Chrystusa będzie źródłem radości i nadziei w sercu każdego z nas. Niech potęguje miłość w rodzinach, sąsiedztwach, miejscach pracy, w całej naszej Parafii i Ojczyźnie. Niech wleje nadzieję, że uda się pokonać wszystkie trudności i przeszkody.

Tego życzę i o to się modlę, dla wszystkich Was, Drodzy Parafianie. Pamięcią i modlitwą obejmuję zwłaszcza chorych, którzy swoim cierpieniem mają udział w męce Chrystusowej. Pamiętam o tych, którzy muszą spędzać te Święta z daleka od swoich bliskich. Niech radość Wielkanocna osłodzi gorycz tęsknoty za najbliższymi. Niech wszystkim nam radosne świętowanie rozproszy smutki i zatroskanie o byt codzienny, o przyszłość swoją i swoich najbliższych.

Chrystus Zmartwychwstał. Miłość zwyciężyła i wciąż zwycięża. Niech więc w każdym sercu zabrzmi radosne ALLELUJA!


ks. Paweł Goliński
Proboszcz Parafii Włostów
Webmaster: karolus-79@o2.pl