Aktualności

9.04.2023 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu Kościoła katolickiego, gdyż stanowi o istocie chrześcijaństwa. Świętowanie Wielkiej Nocy zaczyna się dzisiaj, podobnie jak dawniej, od rezurekcji, czyli uroczystej mszy św., którą poprzedza procesja. Nazwa „rezurekcja” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza powstanie z martwych. Tę mszę o świcie rozpoczyna trzykrotne procesyjne obejście kościoła. Na czele procesji niesiony jest krzyż ozdobiony czerwoną stułą, tuż za nim figura Chrystusa Zmartwychwstałego i monstrancja z Hostią. Przy biciu dzwonów Najświętszy Sakrament w procesji trzykrotnie obnoszony jest wokół świątyni. Celebracja liturgii rezurekcyjnej gromadzi liczne rzesze wiernych, którzy radość zmartwychwstania wyrażają śpiewem pieśni Wesoły nam dzień dziś nastał i wielu innych. W śpiewach wielkanocnych często spotykamy słowo „alleluja”. Wywodzi się ono z hebrajskiego hallelujah i oznacza „wysławiajcie Jahwe”.

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Fot.: Konrad Góra


8.04.2023 r. Wielka Sobota

Święcenie pokarmów

Święconka w tradycji katolickiej ma ogromne znaczenie i symbolikę. Jest symbolem zmartwychwstania, zwycięstwa życia nad śmiercią i zbawienia, które dokonało się poprzez śmierć Jezusa na krzyżu.


Wigilia Paschalna

Przed zapadnięciem zmroku rozpoczęły się obchody Wigilii Paschalnej — w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim.

W kościele zgasły światła, bo wigilia jest oczekiwaniem na zmartwychwstanie Chrystusa. Przed kościołem rozpalone zostało ognisko, którego płomienie były poświęcone przez kapłana, ubranego w białe szaty. Następnie od poświęconego ognia zapalony został paschał (dużą świecę), symbolizujący Chrystusa, czyli Światłość świata, co ma uzmysławiać, że dokonała się Pascha, przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia.

W uroczystej procesji paschał został wniesiony do świątyni i umieszczony w ozdobnym świeczniku. Po trzykrotnym śpiewie kapłana: „Światło Chrystusa” i odpowiedzi wiernych: „Bogu niech będą dzięki”. Liturgia światła kończy się odśpiewaniem tzw. Orędzia Paschalnego, czyli modlitwy dziękczynno-uwielbiającej, która wysławia łaskę zbawienia.

Następnie odbyła się Liturgia słowa Wigilii Paschalnej. W pełnej wersji składa się ona z dziewięciu czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą.

W tym momencie zapalone zostały światła na ołtarzu, zabrzmiały dzwony i wszystkie dzwonki wewnątrz kościoła, a celebrans zaintonował hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Po nim nastąpiło czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian, który mówi o tym, że chrzest zapewnia wiernym uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Po radosnym Alleluja, odśpiewanym po raz pierwszy od 40 dni, przeczytany został tekst Ewangelii o pustym grobie. Liturgię słowa zamknęła homilia wygłoszona przez wikarego ks. Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Kolejna, trzecia część uroczystości Wigilii Paschalnej, poświęcona jest tajemnicy sakramentu chrztu. Liturgię chrzcielną poprzedziło odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych, która podkreśla jedność Kościoła. Proboszcz poświęcił wodę chrzcielną — dokonało się to przy włożeniu paschału do naczynia z wodą; tekst błogosławieństwa przypomina odradzającą moc wody.

Następnie wszyscy zgromadzeni w świątyni odnowili przyrzeczenia chrzcielne: wyznając swą wiarę i wyrzekając się szatana. Później kapłan pokropił wiernych wodą święconą. Liturgię chrzcielną zakończyła modlitwa wiernych.

Uroczystości Wigilii Paschalnej zakończyły się komunią świętą i uroczystym błogosławieństwem. Słowa rozesłania wzbogaciło dwukrotne Alleluja. Ostatnim akcentem było wezwanie do udziału w procesji rezurekcyjnej, która odbędzie się w niedzielny poranek.


7.04.2023 r. – Wielki Piątek

W Wielki Piątek kościół katolicki wspomina mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Po zmroku rozpoczęła się Droga Krzyżowa, a po niej Liturgia Męki Pańskiej. W czasie Liturgii Męki Pańskiej została odczytana cała Męka Jezusa Chrystusa, a następnie wierni adorowali Krzyż. Po zakończeniu liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiony został do symbolicznego Grobu Pańskiego, gdzie wierni mogą go adorować do przeżywanej w Wielką Sobotę po zmroku Wigilii Paschalnej.


6.04.2023 r. – Wielki Czwartek

Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Jezusa Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.

Dziś odprawiana jest tylko jedna uroczysta Msza wieczorem – Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Podczas Mszy w trakcie hymnu Chwała na wysokości biły wszystkie dzwony w kościele. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną. Na ten okres dzwonki aż do rozpoczęcia Chwała na wysokości nocnej Mszy Wigilii Paschalnej zostały zastąpione przez kołatki. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej konsekrowane zostały komunikanty, które wystarczą na dzień obecny i następny. Po modlitwie po Komunii kapłani otrzymali życzenia i kwiaty od Scholi parafialnej i Akcji Katolickiej. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie będzie adorowany do późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek. Po zakończeniu liturgii obnażony został ołtarz, zdejmując świece, mszał, krzyż i obrus (łac. denudatio altaris). Gest ten symbolizuje koniec wieczerzy, odarcie Chrystusa z szat oraz opuszczenia Go przez bliskich. Sam ołtarz bowiem jest symbolem Chrystusa. Tabernakulum pozostaje otwarte i puste.


2.04.2023 r. – Misterium Męki Pańskiej

W Niedzielę Palmową po południu odbyło się przedstawienie Misterium Męki Pańskiej. W role postaci biblijnych wcielili się mieszkańcy parafii Włostów, a w rolę Jezusa proboszcz ks. Paweł Goliński.

Fot.: Oskar Raban


02.04.2023 r. – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa, zwana również Niedzielą Męki Pańskiej, a w polskiej tradycji ludowej Kwietną lub Wierzbną Niedzielą, została ustanowiona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to mieszkańcy miasta witali Go, machając gałązkami palmowymi.

W naszej świątyni na każdej Mszy świętej były święcone palmy. Natomiast przed Sumą odbyła się uroczysta procesja z palmami. Największą palmę przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Włostowa. Podczas Mszy świętej była odczytana Męka Pańska.


8.03.2023 r. – Obchody 800-lecia śmierci Wincentego Kadłubka

W środowe popołudnie w naszym kościele zainaugurowane zostały diecezjalne obchody 800 – lecia śmierci Mistrza Wincentego. Obchody rozpoczęły się od montażu słowno-muzycznego o błogosławionym patronie, przygotowanym przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej oraz Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie.

Następnie rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali ją księża dziekani diecezji sandomierskiej, kapłani pracujący w instytucjach diecezjalnych oraz duchowni z dekanatu opatowskiego. We wspólnej modlitwie uczestniczyli wierni z całej diecezji oraz parafianie.


25.12.2022 – Boże Narodzenie

Boże Narodzenie jest świętem upamiętniającym narodziny Jezusa Chrystusa, które obchodzimy 25 grudnia. Święta Bożego Narodzenia poprzedzone są Wigilią, obchodzoną 24 grudnia. W noc Wigilijną o północy w naszym kościółku odbyła się uroczysta Pasterka. Natomiast w ciągu dnia Msze święte według porządku niedzielnego.


7-9.10.2022 – Odpust ku czci bł. Wincentego Kadłubka

Odpust ku czci bł. Wincentego Kadłubka w naszej parafii, obchodzony jest corocznie w drugi weekend października, z okazji rocznicy Jego Urodzin, którą wspominamy 9 października. Wincenty Kadłubek urodził się ok. 1150 w Karwowie, a zmarł 8 marca 1223 w Jędrzejowie. Odpust, to najważniejsze święto w każdej parafii, zapraszamy więc wszystkich parafian do licznego w nim udziału. W tych dniach relikwie bł. Wincentego będą wystawione na każdej Eucharystii do publicznej czci na ołtarzu głównym.

7.10.2022 – I Dzień Odpustu

Uroczystości odpustowe rozpoczęliśmy już w piątek 7 października na cmentarzu, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich zmarłych pochowanych na naszym cmentarzu. Przed Mszą św. odmówiony został Różaniec św. również za naszych bliskich zmarłych. Przed Mszą św., jak i podczas Mszy można było skorzystać ze Spowiedzi Św.

8.10.2022 – II Dzień Odpustu

W sobotę 8 października o godz. 10:00 spod kościoła wyruszyła piesza pielgrzymka do Karwowa, gdzie w samo południe została odprawiona uroczysta Suma odpustowa w miejscu narodzin bł. Wincentego Kadłubka.

Natomiast na popołudniowej Mszy świętej w kościele zgromadzili się osoby starsze, chore i cierpiących z naszej Parafii, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystościach w Karwowie. Podczas Mszy św. nastąpiło namaszczenie chorych olejami świętymi.

9.10.2022 – III Dzień Odpustu

W niedzielę Msze św. były odprawiane, jak w każdą niedzielę.


8.09.2022 r – II Piesza Pielgrzymka po 49 latach przerwy z Włostowa do Sulisławic

W Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odbyła się II Piesza Pielgrzymka po 49 latach przerwy z Włostowa do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach. Z parkingu pod włostowskim kościołem pielgrzymka wyruszyła o 5-ej nad ranem, a do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach dotarła ok. godz. 12-ej. Sumę odpustową odprawiali księża z diecezji sandomierskiej, między innymi nasz proboszcz ks. Paweł Goliński, a przewodniczył Prowincjał Zmartwychwstańców ks. Krzysztof Swól. Na zakończenie uroczystej Sumy ks. Prowincjał poświęcił ziarna przeznaczone do siewu, które następnie wierni mogli zabrać do domu.


21.08.2022 r – Dożynki Parafialne

W niedzielę (21 sierpnia) obchodziliśmy święto plonów czyli Dożynki Parafialne 2022. Uroczystości rozpoczęła na zewnątrz kościoła przed pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie okoliczne wioski zaprezentowały swoje wieńce dożynkowe. Kapłan poświęcił wszystkie wieńce, następnie procesja dożynkowa weszła uroczyście do kościoła, gdzie została odprawiona Msza Święta. Eucharystię koncelebrowali ks. Paweł Goliński, proboszcz parafii Włostów i ks. Krzysztof Kwiatkowski wikariusz parafii Włostów. W uroczystościach dożynkowych uczestniczył Wójt Gminy Lipnik pan Andrzej Grządziel.


18.06.2022 r – Pielgrzymka dzieci do Kałkowa

W dniu 18 czerwca 2022 dzieci, które przyjęły w maju Pierwszą Komunię Świętą pojechały wraz z rodzicami, panią katechetką oraz ks. proboszczem do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie.

Fot. Agnieszka Kaczmarska


16.06.2022 r – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Boże Ciało to jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele. Data Bożego Ciała nie jest stała, dlatego święto to rokrocznie może wypadać w różnych terminach. Zawsze jednak jest to czwartek po święcie Trójcy Świętej. Uroczystą Sumę celebrowali proboszcz ks. Paweł Goliński i wikariusz ks. Krzysztof Kwiatkowski. Po Mszy Św. odbyła się Procesja Eucharystyczna ulicami Włostowa, w której uczestniczyły tłumy mieszkańców.


25.05.2022 r. – Bierzmowanie

Dziś w naszej parafii odbyło się Bierzmowanie. Sakramentu udzielił Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz 42 osobom z VII i VIII klasy szkoły podstawowej we Włostowie.


2.05.2022 r. – Zakończenie dekanalnego Kongresu Eucharystycznego w parafii Włostów

O godz. 15:00 Koronką do Miłosierdzia Bożego rozpoczęły się uroczystości na zakończenie dekanalnego Kongresu Eucharystycznego w naszej parafii. Po Koronce została odprawiona Msza św., którą celebrował i homilię wygłosił proboszcz ks. Paweł Goliński. Następnie została odśpiewana Litania Loretańska do Najświętszej Marii Panny. Na zakończenie odbyła się uroczysta procesja z kościoła we Włostowie do granic parafii Włostów i parafii Strzyżowice, gdzie proboszcz ks. Paweł Goliński wraz z parafianami przekazał monstrancję z Najświętszym Sakramentem proboszczowi Strzyżowic Ks. kan. mgr Włodzimierzowi Mazurowi.


1.05.2022 r. – Pierwszy dzień dekanalnego Kongresu Eucharystycznego w parafii Włostów

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego w diecezji sandomierskiej rozpoczęły się dekanalne obchody Kongresu Eucharystycznego pod hasłem: „To jest Ciało Moje za życie świata”. Dziś przed godz. 16-tą Przenajświętszy Sakrament dotarł do naszej parafii. Wierni wraz z proboszczem ks. Pawłem Golińskim i ks. Markiem Kozerą wyszli pod DK9, skąd przejęli Monstrancję z Najświętszym Sakramentem z rąk Ks. mgr Mariana Nowaka, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Malicach Kościelnych. Następnie odbyła się uroczysta Procesja do kościoła, gdzie została odprawiona Msza św., którą celebrował ks. Marek Kozera. Po Mszy św. została odśpiewana Litania Loretańska do Najświętszej Marii Panny i rozpoczęło się 24 godzinne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Adoracje prowadzą poszczególne grupy parafialne oraz mieszkańcy całej parafii.


17.04.2022 r. – WIELKANOC


16.04.2022 r. – WIELKA SOBOTA – Liturgia Wigilii Paschalnej

Wielka Sobota, to czas zadumy w Kościele, podczas którego mogliśmy adorować Jezusa w grobie. Od godziny 9:00 rozpoczęło się w kościele święcenie pokarmów, które trwało do godziny 12:00. A oprócz tego drugi kapłan święcił pokarmy w okolicznych wioskach. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godzinie 18:00 od poświęcenia ognia przed kościołem. Następnie do ciemnej świątyni został wniesiony Paschał symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Proboszcz trzy razy śpiewał wezwanie „Światło Chrystusa”, na które odpowiadaliśmy „Bogu Niech Będą Dzięki”. Wysłuchaliśmy Orędzia Paschalnego, które zaśpiewał z ambony ks. wikary. Następnie uczestniczyliśmy w Liturgii Słowa, która składało się z 3 czytań. Po homilii, którą wygłosił ks. proboszcz rozpoczęła się Liturgia Chrzcielna, na początku, której modliliśmy się litanią do wszystkich świętych, w ten sposób przywołując ich orędownictwa. Została poświęcona woda, którą zostaliśmy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Wcześniej odnawiając przyrzeczenia chrzcielne wyznaliśmy wiarę w Pana Boga i wyrzekliśmy się szatana. Na zakończenie Mszy świętej, ks. proboszcz, który przewodniczył Liturgii Wigilii Paschalnej udzielił uroczystego Wielkanocnego Błogosławieństwa.


15.04.2022 r. – WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej


14.04.2022 r. – WIELKI CZWARTEK – Msza Wieczerzy Pańskiej

Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek upamiętniając Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami i jednocześnie rozpoczyna Triduum Paschalne. Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele Akcji Katolickiej oraz Scholi złożyli życzenia naszym kapłanom. Po wspólnej Komunii św. i modlitwie kapłani w uroczystej procesji przenieśli Chrystusa Eucharystycznego do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam do późnych godzin wieczornych wierni czuwali na modlitwie.


10.04.2022 r. – Niedziela Palmowa

Dziś, w Niedzielę Palmową, w Kościele katolickim rozpoczyna się Wielki Tydzień.
Liturgia Niedzieli Palmowej jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.

Na każdej Mszy Św. były święcone palmy, ale główne obchody Niedzieli Palmowej odbyły się na uroczystej Sumie, w której uczestniczył również Wójt Gminy Lipnik Andrzej Grządziel.

Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpoczęła się radosną procesją z palmami…

… oraz czytaniem – jako Ewangelii – Męki Pańskiej, z podziałem na role, według jednego z Ewangelistów: św. Mateusza.

Niemniej radosnym wydarzeniem w naszej parafii był fakt, iż od dziś zaczął posługę wikary ks. Krzysztof Kwiatkowski, który będzie pomagał w obowiązkach duszpasterskich proboszczowi. Oficjalnie w imieniu całej parafii ks. wikarego powitali członkowie Akcji Katolickiej.

Po Sumie robiły sobie pamiątkowe zdjęcia KGW z Włostowa i Gojcowa z kapłanami i panem Wójtem.

Natomiast popołudniu odbyły się Gorzkie Żale przed Najświętszym Sakramentem…

… a po nich popołudniowa Msza Św., podczas której czytaniem Męki Pańskiej, z podziałem na role mogli wykazać się młodsi ministranci.

Na zakończenie Mszy Św. został poświęcony duży drewniany krzyż wykonany osobiście przez naszego pana organistę Pawła Zimnickiego.

Po Mszy Św. odbyła się ostatnia w tym roku Plenerowa Droga Krzyżowa, tym razem ulicami Włostowa. Krzyż, który był świeżo poświęcony na Mszy świętej teraz podczas Drogi Krzyżowej był niesiony na zmianę przez ministrantów, scholę, członków Akcji Katolickiej, mężczyzn itd, a nawet przez naszych kapłanów. Rozważania Drogi Krzyżowej prowadziły członkinie Akcji Katolickiej, a pieśni pan organista Paweł.

Pogoda dopisała i mimo chłodu nikt nie narzekał, tylko wszyscy w skupieniu przeżywali każdą ze stacji Drogi Krzyżowej.


08.04.2022 r. – Plenerowa Droga Krzyżowa w Grocholicach

Po dwuletniej przerwie z powodu epidemii Covid-19 w tym roku wznowiliśmy Plenerowe Drogi Krzyżowe prowadzone ulicami wśród naszych domostw. Dziś Drogi Krzyżowe odbyły się jednocześnie w Grocholicach i Tudorowie. Na zdjęciach prezentujemy Drogę Krzyżową z Grocholic.


03.04.2022 r Kiermasz ozdób wielkanocnych, na rzecz potrzebujących z Ukrainy

Podczas Rekolekcji Wielkopostnych, w naszej parafii odbył się kiermasz ozdób wielkanocnych, na rzecz potrzebujących z Ukrainy. Ozdoby świąteczne były wykonane własnoręcznie, przez dzieci i młodzież naszej szkoły.


13.02.2022 r. – Obchody Światowego Dnia Chorych

W niedzielne popołudnie została odprawiona Msza św. w intencji Starszych i Chorych Parafian z okazji rocznicy Objawień Matki Bożej w Lourdes, która przypadała 11 lutego. Po Mszy Św. odbyła się uroczysta procesja różańcowa w intencji chorych do miejsca, gdzie kiedyś był szpital w naszej we Włostowie.


1.02.2022 – Uroczystości pogrzebowe Marianny Golińskiej

W sobotę 29 stycznia zmarła w wieku 85 lat Marianna Golińska, mama ks. Pawła Golińskiego, proboszcza naszej parafii.

Dziś odbyły się Uroczystości pogrzebowe, które miały miejsce w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Królowej w Radzicach Dużych (diecezja radomska).

Fot.: Weronika Dziedzic


6.01.2022 – Jasełka

Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania), w tradycji znaną jako Trzech Króli. Na Wschodzie była ona znana już w III wieku. Sto lat później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli. W liturgii uroczystość ta wiąże się nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem.

Z powodu nadal trwającej epidemii, również i w tym roku nie odbył się Orszak Trzech Króli. Z tego powodu też nie przyjechał do nas Św. Mikołaj jak przez inne lata. Natomiast po uroczystej Mszy Św., którą odprawił ks. Paweł Goliński – proboszcz parafii Włostów dzieci wystąpiły w przedstawieniu Jasełkowym.