Akcja Katolicka

HISTORIA DZIAŁALNOŚCI AKCJI KATOLICKIEJ

,,Idźcie naprzód z nadzieją”
(Jan Paweł II)

Mając na uwadze duchowe dobro wiernych i potrzebę ożywienia duchem chrześcijańskim porządku doczesnego, 27 stycznia 1997 roku Ksiądz Biskup Wacław Świerzawski, Ordynariusz Sandomierski, erygował w naszej diecezji Akcję Katolicką. Biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej Edward Frankowski organizował parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Była to odpowiedź na życzenie Jana Pawła II, skierowane do biskupów polskich 12 stycznia 1993 roku, przybyłych do Watykanu z wizytą Ad limina Apostolorum. Papież mówił: ,,W kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu (…). Niezastąpionym środkiem formacji apostolskich świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, by na nowo ożyła”.

Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej liczy na dzień dzisiejszy 38 oddziałów, w których zrzeszonych jest ponad 520 członków, z nowo powołanym Zarządem DIAK i Prezesem Andrzejem Darowskim, Akcja Katolicka opiera swoją działalność na Piśmie św., nauczaniu Kościoła, wskazaniach Ojca Świętego, Konferencji Episkopatu Polski i jej programach duszpasterskich. Nawiązuje też do swego przedwojennego dorobku, doświadczeń i osiągnięć oraz do wzorców osobowych, takich jak bł. Franciszek K. Starowieyski. Podejmują dzieło nowej ewangelizacji stara sie odczytać znaki czasu i wychodzić naprzeciw współczesnym wyzwaniom. Akcja Katolicka pogłębia formacje swoich członków, przysposabia ich do misji apostolskiej w świecie. Papież Pius XI w 1928 roku powołał stowarzyszenie świeckich – Akcję Katolicką, przedstawiając główne założenia w encyklice ,,Ubi arcano” w roku 1922.

Początek historii Akcji Katolickiej w Polsce datuje się na rok 1930 i od tego czasu stała się ruchem skupiającym elity inteligencji katolickiej, jak i przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Przed wybuchem II wojny światowej Akcja Katolicka zajęła znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. Patronem AK w Polsce został wybrany św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla. Swoją historię związaną z działalnością POAK ma np. parafia pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela we Włostowie. Po wizycie Nuncjusza Apostolskiego Ahillesa Ratti, późniejszego papieża Piusa XI, w parafii Włostów szambelan papieski Michał Karski posiadający we Włostowie rodową posiadłość, założył Akcję Katolicką, która okazała się wielkim wsparciem dla Kościoła lokalnego. Dla tego oddziału został też wybudowany specjany dom nazwany ,,Domem Katolickim”, który istnieje po dzień dzisiejszy pod nazwą ,,Domu Akcji Katolickiej”.

Akcja Katolicka współpracuje z innymi stowarzyszeniami i ruchami na płaszczyźnie parafialnej i diecezjalnej: Caritas, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, jak również nowo utworzone przez bpa Krzysztofa Nitkiewicza Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.

W-ce Prezes AK DS Barbara Brzeska