Wydarzenia

2.02.2020 – Noworoczne spotkanie POAK  we Włostowie

W niedzielę po popołudniowej Mszy świętej, odbyło się spotkanie Parafialnego oddziału AK. Spotkanie rozpoczął asystent parafialny ks proboszcz  Paweł Goliński modlitwą. Następnie została poprowadzona krótka formacja podczas której korzystano z  publikacji przeznaczonej na 2020  „Wielka tajemnica wiary”. Zaplanowano działania na bieżący rok związane z działalnością Akcji Katolickiej, zapoznano się z Kierunkami AK na 2020 rok. Została zaplanowana parafialna pielgrzymka do Lichenia, organizowana przez AK. Spotkanie zakończono śpiewem kolęd, modlitwą i błogosławieństwem.


22.09.2019 – Jesienne spotkanie POAK  we Włostowie

W niedzielę po popołudniowej Mszy świętej, odbyło się spotkanie Parafialnego oddziału AK. Spotkanie rozpoczął asystent parafialny ks. proboszcz  Paweł Goliński modlitwą. Następnie została poprowadzona krótka formacja podczas której korzystano z  publikacji przeznaczonej na 2019  „W mocy Bożego Ducha”. Omówiono przebytą  pielgrzymkę parafialną do Świętej Lipki i Gietrzwałdu oraz Diecezjalne czuwanie na Świętym Krzyżu. W związku ze zbliżającym się odpustem Bł. Wincentego Kadłubka, parafialny oddział będzie gościł członków i sympatyków AK  z całej Diecezji Sandomierskiej, zaplanowano przebieg tej uroczystości. Na spotkaniu gościliśmy kleryka sandomierskiego seminarium, który podzielił się wspomnieniami z pobytu w Rzymie. O wrażeniach z kolebki chrześcijaństwa – Armenni opowiedział ks. Proboszcz.Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem.


30.07.2017r – 20 lat Akcji Katolickiej we Włostowie

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 30 lipca 2017 roku obchodził bardzo szczególny jubileusz 20 rocznicy powstania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela we Włostowie. Uroczysta Eucharystia została odprawiona przez bp Edwarda Frankowskiego w asyście założyciela POAK w naszej parafii ks. Prałata Jerzego Siarę, ks. Artura Barańskiego – Diecezjalnego Asystenta AK, jak również opiekuna POAK przy parafii w Gierczycach ks. Waldemara Winnickiego oraz ks. proboszcza włostowskiej parafii ks. Pawła Golińskiego. Homilję nawiązującą do dziejów AK oraz czekających ją zadań wygłosił bp. Edward Frankowski. Przypomniał początki powstawania oddziałów i współpracę z ks. Prałatem Jerzym Siarą, podziękował wszystkim za współpracę; asystentom, członkom oraz przybyłym przedstawicielom Zarządu DIAK z prezesem Andrzejem Darowskim.

Historia Akcji Katolickiej sięga roku 1922, kiedy to Papież Pius XI przedstawiając główne założenia w encyklice :Ubi arcano”, a w roku 1928 powołał Akcję Katolicką. Historia AK w Polsce datuje się na 1930 roku, o od tego czasu stała się ruchem skupiającym elity inteligencji katolickiej. Patronem AK w Polsce został wybrany św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla. W Polsce po 1945 została zakazana działalność AK, dopiero Papież Jan Paweł II reaktywował AK w Polsce. Do przybyłych biskupów do Watykanu z wizytą Ad almina Apostolorum powiedział „ W kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu (…). Niezastąpionym środkiem formacji świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc by na nowo ożyła”. Wielkim propagatorem AK w naszej diecezji był obecny na mszy św. bp. Edward Frankowski, który po erygowaniu w naszej diecezji AK przez bp. Wacława Świerzawskiego rozpoczął organizowanie POAK w parafiach nie szczędząc czasu, odwiedzał parafie i spotykał się z ludźmi przedstawiając im zakres działania opartą na Piśmie świętym, nauczaniu kościoła, wskazaniach Ojca Świętego i Konferencji Episkopatu Polski.

Druga część spotkania miała miejsce w domu Akcji Katolickiej. Rozpoczęło się wspólną modlitwą i uroczystym powitaniem gdzie po posiłku mogliśmy wrócić do wspomnień oraz nakreślić nowe zadania stojące przed AK w naszej diecezji. Gościem naszego spotkania był przedstawiciel Gminy Lipnik Artur Lis, wielki znawca naszego patrona Bł. Wincentego Kadłubka, który od października 2012 roku jest Patronem Akcji Katolickiej w Diecezji Sandomierskiej. Wspólna modlitwa, która poprowadził bp. Frankowski zakończyła spotkanie. Pamiętano też o zmarłych członkach AK w ich intencji została odprawiona msza św. i zapalone znicze.

Tekst i fot.: Barbara Brzeska


21.11.2016r. – Patronalne święto Akcji Katolickiej

W dniu 19 listopada Ogólnopolska Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wraz parafialnymi oddziałami obchodzili swoje doroczne święto. POAK przy parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela we Włostowie miał swoich przedstawicieli w uroczystościach diecezjalnych w sandomierskiej katedrze, gdzie uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, ślubowaniu nowo przyjętych członków Akcji Katolickiej i KSM.Natomiast w swojej parafii POAK obchodził swoje święto w niedzielę Chrystusa Króla na uroczystej sumie cała wspólnota parafialna odmówiła Akt Zawierzenia Chrystusowi Królowi ,że Królem naszych serc jest Jezus Chrystus, a Królestwo Boże, to po prostu sam Jezus w moim sercu.Kolejnym punktem tego święta było spotkanie członków POAK na wspólnym ciastku i herbacie, gdzie omówiono dalsze plany na okres adwentu min. organizację paczek żywnościowych dla osób samotnych i działania związane ze Szlachetną Paczką, rekolekcji Adwentowych oraz paczek noworocznych dla dzieci. Wspólna modlitwa i błogosławieństwo asystenta parafialnego ks. Pawła Golińskiego zakończyło spotkanie.


20.11.2016r. – Inicjatywy Akcji Katolickiej w Roku Miłosierdzia

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela we Włostowie, na zakończenie roku Miłosierdzia wraz ze swym parafialnym asystentem ks. Pawłem Golińskim postanowili rozpowszechniać Miłosierdzie Boże poprzez rozprowadzanie Dzienniczków św. Siostry Faustyny. Sprzedaż dzienniczków zamierzamy rozprowadzać aż wszyscy chętni chcący poznać co przekazał Pan Jezus w objawieniach siostrze Faustynie Kowalskiej, aby w każdym domu naszej parafii ta niezwykła lektura była pod ręką.
Miłosierdzie Boże w duszy mojej
Dzienniczek św. Siostry Faustyny Kowalskiej należy do pereł literatury mistycznej , tłumaczony jest na wiele języków . Słowa w nim zapisane „jawią się jako szczególna Ewangelia miłosierdzia Bożego napisana w perspektywie XX wieku” – powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II. Dzieło powstało w latach 1934 – 1938 na wyraźne polecenie Pana Jezusa i z nakazu spowiedników : ks. Michała Sopocki i o. Józefa Andrasza S J. Siostra Faustyna opisała w nim swoje niezwykłe bogate życie duchowe, głębię poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego i wielką prorocką misję przypomnieniu światu prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka wraz z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego . Należą do nich: obraz Chrystusa z charakterystycznymi promieniami czerwonym i bladym oraz podpisem ; Jezu ufam Tobie, święto Miłosierdzia w pierwsza niedziele po Wielkanocy, koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu zwana godzina Miłosierdzia.

Tekst i fot.: B.B.


11.10.2016 – Posiedzenie Rady DIAK

Jak co roku we Włostowie  w dniu 8 października 2016 r. poprzedzający odpust Bł, Wincentego Kadłubka odbyła się  Rada DIAK. O godz 10 członkowie AK wyruszyli wraz z parafianami pieszo do miejsca urodzenia błogosławionego do Karwowa, gdzie przy cudownym źródełku  w kaplicy odbyła się msza św. koncelebrowania przez wielu przybyłych księży z całej diecezji .Druga cześć spotkania odbyła się we Włostowie w domu AK gdzie na przybyłych czekał gorący posiłek,  który rozgrzał wszystkich bo słoneczko w tym dniu bardzo skąpo wyglądało spośród chmur.  Na posiedzenie Rady przybyło przeszło 40  przedstawicieli POAK z Tarnobrzega, Stalowej Woli,  Opatowa, Modliborzyc, Baranowa Sandomierskiego, Ruszkowa, Chodkowa, Rudnika i innych .Na Radzie zatwierdzono nowo powstały POAK z Ostrowca Św. z parafii pw. Św. Królowej Jadwigi  w której obecnie pracuje Asystent DIAK  Diecezji Sandomierskiej ks.  Artur Barański.  Omówiono też przygotowania do adwentowego dnia skupienia , który odbędzie się w Stalowej Woli, jak również  różne inicjatywy, które podejmują poszczególne oddziały na rzecz społeczności są to: konkursy, akcje charytatywne na rzecz osób chorych,  prowadzenie  świetlic.Obrady zakończono modlitwą i błogosławieństwem na szczęśliwy powrót.

Tekst i fot.: B.B.


20.06.2016r. Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

W dniu 18.06.2016r. w sobotę odbyła się ogólnopolska pielgrzymka członków i sympatyków Akcji Katolickiej do Częstochowy. Poprzedziło ją nocne czuwanie oddziału Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej. W pielgrzymce uczestniczyli też członkowie POAK z Włostowa. Sobotnie spotkanie przeżywane pod hasłem ,,Z dziękczynieniem za łaskę chrztu i chrześcijańską Ojczyznę” rozpoczęliśmy w Katedrze Częstochowskiej, gdzie wysłuchaliśmy słowa pasterskiego J. E. Ks. Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, a także przesłań kierowanych do wiernych przez prezesa KIAK Urszuli Furtak, Ks. Bpa Marka Solarczyka. Uczestniczyliśmy również w uroczystości wręczenia medali ,,Za dzieło apostolstwa”. Następnie w uroczystej procesji odmawiając różaniec, przeszliśmy przed szczyt Jasnej Góry. W pochodzie przez Aleje Najświętszej Maryi Panny uczestniczyły poczty sztandarowe oddziałów AK, orkiestra dęta wygrywała melodie znanych pieśni maryjnych. W kulminacyjnym punkcie obchodów wzięliśmy udział w Mszy Św. pod przewodnictwem i z homilią J.E. Bpa Marka Solarczyka. Podczas uroczystego spotkania modlitewnego odnowiliśmy Sakrament Chrztu.

Tekst i fot.: B.B.


23.05.2016r – Majowe spotkanie POAK we Włostowie.

W niedzielę 22. maja odbyło się spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej działającego przy parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela we Włostowie. Omówiono bieżące sprawy organizacyjne. Proboszcz parafii ks. Paweł Goliński zachęcał zgromadzonych do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Poruszony został także temat pielgrzymki do Wilna, omawiano jej organizację i przebieg. Podjęto też decyzję, aby w ramach działań miłosiernych na rzecz drugiego człowieka, Parafialny Oddział podjął się propagowania Dzienniczka św. Siostry Faustyny poprzez rozprowadzanie go wśród parafian. Mamy nadzieje, że na zakończenie Roku Miłosierdzia w każdym domu naszej parafii ta książeczka będzie obecna i często czytana. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek, wspólna modlitwa i błogosławieństwo księdza proboszcza.

Tekst i fot.: B.B.


5.04.2016 – Wiosenny spacer przedszkolaków.

Wyjątkowo piękny początek tegorocznej wiosny zachęca do przebywania wśród budzącej się przyrody. W trosce o wyrabianie wśród dzieci nawyku bezpiecznego zachowania podczas spacerów w okolicy dróg zorganizowaliśmy w Klubie przedszkolaka OAZA prowadzony przez Sekcje Akcji Katolickiej Stowarzyszenie „Nasz Włostów”spotkanie z panią policjantką. Miły gość po raz kolejny przypomniał przedszkolakom, że chodzimy po chodniku i zawsze słuchamy dorosłych opiekujących się nami właśnie podczas wyjść. Przedstawiciel policji wręczyła dzieciom kamizelki odblaskowe – wytłumaczyła, że ich założenie gwarantuje, iż jadący kierowcy i inni uczestnicy ruchu drogowego będą doskonale widzieć ubrane w nich dzieci, co zapewni im bezpieczeństwo podczas spaceru. 

Przedszkolaki z zainteresowaniem zakładały jaskrawe kamizelki, po chwili przedszkole wypełniło się zółto-zielonymi ,,świetlikami”. Zorganizowaliśmy próbę spaceru, przypominając zasady zachowania starszym dzieciom i uświadamiając je młodszym. Tak przygotowani, z pięknymi kamizelkami nazajutrz mogliśmy wyruszyć na spacer. Dzieci dostrzegały oznaki budzącej się do życia przyrody – zauważyliśmy rośliny coraz śmielej wyglądające spod ziemi, usłyszeliśmy śpiew ptaków, udało nam się zaobserwować pierwsze kwitnące kwiaty. Rozmawialiśmy o pogodzie i oczywiście o ruchu drogowym, którego teraz byliśmy uczestnikami. Nasz spacer zakończył się pod kościołem pw. Narodzenia Jana Chrzciciela we Włostowie. Ksiądz proboszcz pełnił funkcję gospodarza i opowiadał dzieciom o zabytkowym kościele.

Dzieci z pewnością były oszołomione ilością wrażeń, szczególnie wzrokowych – pięknie przystrojony grób, ołtarze, organy, wielobarwność, dostojność, co za tym idzie – odmienność wnętrza. Razem pomodliliśmy się i wyruszyliśmy na krótka przechadzkę dookoła świątyni, oglądając dzwonnicę, zatrzymaliśmy się także przed pomnikami: naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II oraz św. Antoniego. Pani zwróciła uwagę dzieci na ogromnego gołębia, zbierającego gałązki na budowę gniazda. Opuszczając przykościelny plac nie mogliśmy nie zauważyć kolorowych krokusów i innych pięknych kwiatów. Po chwili bezpiecznie przekroczyliśmy skrzyżowanie, pamiętając o uważnym rozglądaniu się na boki i znów po chodniku, wsłuchując się w coraz głośniejsze ptasie trele powróciliśmy do przedszkola. Pamiętaliśmy o obowiązkowym umyciu rąk po powrocie ze spaceru. Pełne wrażeń dzieci mogły odpocząć i posilić się. Do domu zaś zabrały pyszne lizaki – prezent od księdza proboszcza. Nasze kamizelki – niezbędne odtąd podczas spacerów – odłożyliśmy na półkę. Poczekają na kolejne wyjście dzieci.

Tekst i fot.: B.B.


6.03.2016 – Pamiętamy o swoim Patronie

W niedzielne popołudnie, 6. marca 2016 r członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zebrali się w świątyni włostowskiej aby uczcić rocznicę śmierci błogosławionego Wincentego Kadłubka przypadającą na 8 marca. Znany i powszechnie czczony błogosławiony jest patronem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej. Mszę św. koncelebrował Diecezjalny Asystent AK ks. Artur Barański. Po mszy uczestnicy udali się do domu Akcji Katolickiej, gdzie przy słodkim poczęstunku podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi działalności w Akcji.

Rozmowy dotyczyły planów na przyszłość i wyboru miejsca corocznej pielgrzymki. Omówiono także przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, których głównym założeniem jest zbiórka środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży pięknych, misternie utworzonych ozdób świątecznych. Podjęto decyzje o o objęciu pomocą przedświąteczną osób samotnych, opuszczonych oraz znajdujących się w trudnej trudnej sytuacji, dla których podczas rekolekcji zbierana będzie żywność – jako jałmużna wielkopostna. Tuż przed świętami paczki z żywnością członkowie AK rozwiozą dla potrzebujących. Spotkanie zakończyło błogosławieństwo i serdeczne życzenia złożone przez przybyłego gościa kobietom z okazji zbliżającego się święta.

Tekst i fot.: B.B.


3.01.2016r – 50 lecie pracy pana Zygmunta Sewery – organisty

Szanowny Panie Zygmuncie,
Akcja Katolicka w imieniu całej wspólnoty parafialnej pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia, a okazją jest jubileusz 50-cio lecia pracy jako organista. W tym dniu życzyć chcemy sił i ufności w Boża opaczność, która nie pozostawia człowieka samemu sobie oraz mocy błogosławieństwa i opieki patrona parafii św. Jana Chrzciciela.
Dziękujemy za zaangażowanie w życie parafii i sumienne spełnianie obowiązków organisty. Niech patronka muzyków św. Cecylia, chroni talent i piękny głos oraz wyprasza potrzebne łaski.
Z darem modlitwy i serdecznym pozdrowieniem w Chrystusie.

Tekst i fot.: B.B.


19.12.2015r Działania w Roku Miłosierdzia

Parafialny oddział Akcji Katolickiej we Włostowie rozpoczął szlachetną akcję podjeta przez członków AK , której celem jest min zgromadzenie funduszy umożliwiających młodzieży wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa.
Przez cały okres adwentu trwała sprzedaż wykonanych własnoręcznie ozdób bożonarodzeniowych, powstałych dzięki zaangażowaniu i wielogodzinnej pracy członków Akcji Katolickiej oraz członków działającego lokalnie klubu seniora. Wszyscy jesteśmy zobligowani, a w związku z nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia silnie zmotywowani do niesienia pomocy bliźnim, w szczególnosci potrzebującym. Taka akcja była też prowadzona przez młodzież zbiórka żywności w lokalnych sklepach, natomiast wierni uczestniczący w rekolekcjach adwentowych ofiarowali artykuły spożywcze. Z otrzymanych darów żywnościowych skompletowano 25 paczek, dostarczonych następnie do rodzin oraz osób samotnych, którym wsparcie odmieni święta i najbliższy czas.

Tekst i fot.: B.B.


13.12.2015r – Szlachetna Paczka

Właśnie odbył się XV Finał Szlachetnej Paczki. W tym roku w rejonie Opatów pomocą objęto 55 rodzin.
Wielomiesięczne starania wolontariuszy oraz hojność darczyńców i ludzi dobrej woli przyniosły wymierne korzyści podczas finałowego weekendu pełnego cudów – 12. i 13. grudnia 2015. Sala Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie wypełniła Drużyna Szlachetnej Paczki – wolontariusze, ich rodziny i znajomi.
Wspólny sobotni wieczór pełen dobroci rozpoczęliśmy wigilią. Kiedy na sali pojawił się ksiądz proboszcz zaśpiewaliśmy kolędy, atmosfera pełen miłości, dobroci i ludzkiej życzliwości udzieliła się każdemu obecnemu.

Podczas łamania się opłatkiem nie zabrakło wzruszeń i wielu słów niosących niesamowitą siłę. Wspólny posiłek i ciepłe rozmowy na dobre zaczarowały miejsce i wszystkich w nim zgromadzonych. Niecierpliwie oczekiwaliśmy na przybycie ciężarówki z paczkami dla rodzin. Gdy to nastąpiło, cały zespół sprawnie i wytrwale zapełniał podarunkami magazyn – salę GOK we Włostowie. Wszystkim towarzyszyło podekscytowanie, ale i wzruszenie, gdy kompletowaliśmy paczki dla poszczególnych rodzin. Zmęczenie odeszło w zapomnienie wobec doświadczenia realnego ogromu dobra, jakie człowiek może przekazać człowiekowi. Dzięki życzliwości Wójta Gminy Lipnik oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku i użyczonym samochodom mogliśmy natychmiast rozpocząć rozwożenia paczek do rodzin, które kontynuowaliśmy dnia następnego. Żadne słowa nie opiszą emocji wszystkich zaangażowanych oraz rodzin obdarowanych. W każdym domu towarzyszyły nam radość, łzy wzruszenia dorosłych oraz niesamowite i spontaniczne reakcje dzieci. Ich uśmiech wynagradzał wielomiesięczne starania osób zaangażowanych w projekt. Kolejny już finał projektu Szlachetna Paczka zintegrował tysiące osób zaangażowanych, doświadczających dobra i mądrej pomocy. Darczyńcy – ludzie będący ,,bardziej”- co roku zaskakują wszystkich odpowiedzialnych za dostarczenie paczek – osoby gromadzące dary w magazynach, pakujących ich na ciężarówki, wolontariuszy. Ale wielkoduszność, zaangażowanie, determinacja w niesieniu mądrej pomocy i hojność najbardziej zaskakują obdarowane rodziny – od najmłodszych do najstarszych. Każdego dnia pamiętamy o osobach, którym obojętność jest obca, którzy odnajdują siebie w pomaganiu innym. Bycie wolontariuszem Szlachetnej Paczki jest ogromnym wyzwaniem ale i wielkim szczęściem – możemy patrzeć jak członkowie obdarowanych rodzin zmieniają się dzięki pomocy niosącej wiarę w siebie, przekonanie o swojej wyjątkowości, siły, aby stawać się lepszym człowiekiem i znajdować wyjścia ze swej trudnej sytuacji. O projekcie Szlachetna Paczka z roku na rok każdy z nas słyszy coraz więcej. Ta wspaniała i rosnąca w siłę inicjatywa tworzona jest przez ludzi, którzy raz spróbowali i nie przestaną pomagać. Każda osoba tworząca projekt jest ważna i każda doświadcza dobra, miłości i ogromnej życzliwości.

Tekst i fot.: B.B.


21.11.2015 – Święto Akcji Katolickiej.

Jak co roku w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata członkowie POAK obchodzą swoje święto.
Msza św. dla uczczenia święta została odprawiona w niedzielę 22 listopada, w kościele parafialnym we Włostowie, a przewodniczył jej proboszcz ks. Paweł Goliński.

Udział w Eucharystii oraz zawierzenie Chrystusowi Królowi swoich rodzin oraz zawierzenie członków AK jest ważnym wydążeniem w życiu każdego oddziału. Tym bardziej , że w tym roku mija 85. rocznica ustanowienia Akcji Katolickiej w naszym kraju, a także 20 lat od momentu odrodzenia stowarzyszenia i powołania odnowionych struktur.

Druga cześć uroczystości odbyła się w domu AK , gdzie wszyscy spotkali się przy ciastku i herbatce. Zostały omówione bieżące sprawy dotyczące planów na nadchodzący okres adwentowy, takie jak : sprzedaż własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych w celu dofinansowania biletów dla uczestników Światowych Dniach Młodzieży. Zbiórka żywności podczas rekolekcji adwentowych – jako jałmużna adwentowa. Paczki z żywnością zostaną zawiezione do potrzebujących i samotnych tuż przed Wigilią. Omówienie zbliżającego się wyjazdu na adwentowy dzień skupienia, udział członków AK w projekcie SZLACHETNA PACZKA (lider, wolontariusze) . Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, zakończyło się modlitwą za żyjących i zmarłych członków AK.

Tekst i fot.: B.B.