Historia Parafii

Parafia Włostów, a tym samym i miejscowość o tej samej nazwie, należy do najstarszych w regionie. Uznaje się, że powstała przed 1153 r. Według niepewnych informacji ks. Jana Wiśniewskiego pierwszy kościół we Włostowie wybudował Piotr Dunin Włast herbu Łabędź, sławny możnowładca śląski, fundator aż 72 świątyń. W tymże włostowskim kościele miał być ochrzczony Wincenty Kadłubek, urodzony w pobliskim Karwowie.Zachowany do dzisiaj kościół włostowski – mimo późniejszej rozbudowy – zawiera średniowieczny trzon. Zapewne wybudowany został w drugiej połowie XIII w., co można wnioskować po późnoromańskim (lub wczesnogotyckim) stylu, a właściwie to przejściowym, od romańskiego do gotyckiego. Widać to wyraźnie w prezbiterium, w jego jednoprzęsłowym sklepieniu krzyżowym, a także w oknach północnej ściany nawy. Pierwszą rozbudowę kościół przeszedł w XIV wieku . Wtedy też mógł otrzymać wieżę. W pierwszych dwóch dziesiątkach lat XVI w. świątynia została przekształcona, zaś w tym samym stuleciu, w 1586r. dobudowana została kaplica. Ufundowali ją: ówczesny właściciel dóbr włostowskich Wojciech Wielicki i jego żona z Duninów. Dalsze zmiany w architekturze tego zabytku nastąpiły w XVIII w., a także w następnym, już w czasach Karskich.

Włostowski kościół został silnie zniszczony w czasie działań wojennych w II połowie 1944r. (spalony przez Niemców 6 sierpnia) i w styczniu 1945r., kiedy to rejon ten znalazł się w ogniu ciężkich walk radziecko-niemieckich. W pierwszych powojennych latach nie nadawał się do użytku. Nabożeństwa odbywały się wtedy w kaplicy grobowej Karskich na cmentarzu. Kościół odbudowany został w latach 1945-1947 staraniem księdza proboszcza Tadeusza Garbacza.

W czerwcu 2000r. staraniem księdza proboszcza Jerzego Siary na placu kościelnym odsłonięty został wykonany z brązu przez Stanisława Kowalówkę pomnik papieża Jana Pawła II, który stoi przed prezbiterium. Napis z boku cokołu głosi dedykację „Ojcu Świętemu Janu Pawłowi II, w hołdzie za umocnienie świata i wprowadzenie kościoła w III tysiąclecie, ks. kanonik Jerzy Siara z parafianami”.

Przed wejściem do wnętrza kościoła przez boczną kruchtę warto zwrócić uwagę na mały kamienny zegar słoneczny z XVIII w. umieszczony na południowej ścianie nawy.

Nawa główna z I połowy XIV w. jest niewielka, nakryta drewnianym, belkowatym stropem pochodzącym z powojennej odbudowy. Nawa przedłużona jest niskim prezbiterium – najciekawszym i najstarszym w tym kościele. Tu też zachowały się ślady pierwotnego okienka wczesnogotyckiego, a także urokliwe sklepienie nadające średniowieczny nastrój włostowskiej świątyni i kojarzącej się z błogosławionym Wincentym Kadłubkiem, który w tym kościele miał być ochrzczony – tak utrzymuje miejscowa tradycja. Wszak niedaleki Karwów – rodowa siedziba kronikarza – należy do parafii Włostów.

Do parafii należą:

Gojców (2 km), Grocholice (2 km), Karwów (3 km – tu urodził się W. Kadłubek), Krzyże (4 km), Pensławice (3 km), Swojków (2 km), Tudorów (2 km), Włostów.

Ilość wiernych:
2219