Archiwum

2019 rok

25.12.2019 – Boże Narodzenie


11-13.10.2019 – Odpust ku czci bł. Wincentego Kadłubka

Uroczystości odpustowe ku czci bł. Wincentego Kadłuba rozpoczęły się w piątkowe popołudnie na cmentarzu parafialnym Różańcem św. i Mszą św. za wszystkich zmarłych pochowanych na naszym cmentarzu. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił proboszcz ks. Paweł Goliński. Podczas Różańca, jak również przez większą część Mszy św. można było skorzystać ze Spowiedzi św, aby móc potem ofiarować Komunię św. za zmarłych z rodziny, lub znajomych.

Główne obchody odpustowe odbyły się natomiast w sobotę, gdzie to już o godz. 10:00 wyruszyła z kościoła piesza pielgrzymka do Karwowa – miejsca narodzin bł. Wincentego Kadłubka. Po drodze nad zalewem karwowskim czas chwilę odpoczynku i posilenie się, aby z nowymi siłami dotrzeć do kapliczki bł. Wincentego, gdzie została odprawiona Uroczysta Suma Odpustowa. Mszy św. przewodniczył Ks. mgr Damian Zieliński – wikariusz z Diecezjalnego Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Saletyńzkiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, a koncelebrowali księża z Dekanatu i nie tylko. Po Mszy św. można było ucałować Relikwie bł. Kadłubka.

Niedziela była trzecim, a zarazem ostatnim dniem Obchodów odpustowych. W tym dniu gościliśmy o. Benedykta Zielińskiego OCist – opiekuna duchowego Apostolatu Maryjnego z Opactwa Cystersów w Wąchocku. Ojciec Benedykt był z nami prawie całą niedzielę, gdzie odprawiał Msze św. i głosił homilie.

Ostatnim etapem świętowania Odpustu była niedzielna popołudniowa Msza św. za chorych i cierpiących oraz starszym wiekiem parafian. Tą Mszę św. odprawiali proboszcz ks. Paweł Goliński i ks. Marek Kozyra. Przed Mszą św. ludzie chorzy i starsi mogli skorzystać z Sakramentu Spowiedzi św, a podczas Mszy św. kapłani udzielili chorym Sakramentu Namaszczenia Chorych.


20.09.2019r. – Akcja Katolicka na Świętym Krzyżu

Podczas trwających obchodów rocznicy podwyższenia Krzyża św. swój udział w obchodach mieli też członkowie Akcji Katolickiej z diecezji: sandomierskiej, radomskiej i kieleckiej zgromadzeni na nocnym czuwaniu z 20-ego na 21-ego września. Spotkanie rozpoczęło się o godz 20:00 u podnóża Góry, od modlitwy pod Trzema Krzyżami upamiętniającymi pomordowanych na Wschodzie Polaków. Zebranych pielgrzymów powitał o. Sławomir Dworek OMI, wikariusz prowincjlany i zarazem mistrz nowicjuszy. Obecny był także asystent diecezjalny Akcji Katolickiej w diecezji sandomierskiej ks. Artur Barański oraz biskup senior Edward Frankowski z Sandomierza. Przy pomniku Trzech Krzyży rozpoczęła się Droga Krzyżowa. Zebrani wchodzili na św. Krzyż zasłuchani w rozważania Drogi Krzyżowej. Po dotarciu na miejsce każdy miał możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, indywidualnego uczestnictwa w modlitewnym czuwaniu przed Mszą Św, która odbyła się o godz 23:00. Koncelebrowało ją wielu asystentów kościelnych, a przewodniczył ks. biskup Edward Frankowski, biskup senior diecezji sandomierskiej. Po Mszy św. każda osoba miała możliwość ucałowania relikwii Krzyża Świętego. Po chwili osobistego skupienia i adoracji wszyscy udali się w drogę powrotną. Wyjazd zorganizował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Włostów, udział wzięli także sympatycy Akcji Katolickiej.

Tekst: Barbara Brzeska i Karol Nowak
Fot.: Barbara Brzeska i Karol Nowak


19-21.08.2019 – Pielgrzymka do Świętej Lipki i Gietrzwałtu

W dniach 19-21 sierpnia odbyła się parafialna pielgrzymka do Świętej Lipki i Gietrzwałtu Początki kultu Matki Boskiej w Świętej Lipce sięgają XIV w. Według ustnie przekazanej informacji, skazaniec więziony w lochach kętrzyńskiego kościoła dzięki natchnieniu Matki Bożej wyrzeźbił w drewnie figurkę Madonny z Dzieciątkiem. Po wykonaniu rzeźby został uwolniony, a swą figurkę zawiesił na lipie przy drodze z Kętrzyna do Reszla. Rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem zasłynęła cudami. Z czasem wokół lipy wybudowano kaplicę; nie wiadomo, jak ona wyglądała. Kaplicę obsługiwali księża krzyżaccy z Kętrzyna.

Objawienia w Gietrzwałdzie – seria jedynych zatwierdzonych przez Kościół objawień w Polsce, które wydarzyły się we wsi Gietrzwałd (na Warmii) w roku 1877, kiedy to od 27 czerwca do 16 września, na przykościelnym klonie, Matka Boża objawiała się dwóm dziewczynkom. Objawienia były badane przez władze kościelne w trakcie ich trwania. Maryja miała powiedzieć, że Kościół na ziemiach polskich nie będzie prześladowany, a polskich kapłanów będzie więcej, jeśli ludzie będą się modlić i odmawiać różaniec. Przemawiała do nich po polsku, w gwarze warmińskiej. Wzmocniło to ruch polski na Warmii, zacieśniło więzi między Kościołem katolickim a polskim ruchem patriotycznym, a także utrwaliło kult maryjny w Polsce.

Źródło: Wikipedia
Fot.: Ks. Paweł Goliński i Maria Nowak


18.08.2019 – Dożynki Parafialne

Dziś we Włostowie odbyły się dożynki parafialne. Uroczystości rozpoczęły się błogosławieństwem i poświęceniem Wieńcy Dożynkowych na placu przed kościołem. Następnie procesja dożynkowa przeszła uroczyście wokół kościoła, kończąc orszak wewnątrz Świątyni przed Ołtarzem Głównym, gdzie zostały ustawione Wieńce Dożynkowe. Mszę Św. koncelebrowali ks. Paweł Goliński, proboszcz parafii Włostów i ks. Marek Kozyra. W trakcie Mszy Św. przygrywała orkiestra dęta z sąsiedniej wsi.


29.06.2019 – Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła.

Dziś przypada uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła. Kościół wspomina ich w liturgii razem, bo są dwoma filarami, na których zbudowany jest święty, powszechny i apostolski Kościół Jezusa. Najdawniejsza tradycja chrześcijańska podaje, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Przez ich wstawiennictwo polecamy dziś Opatrzności Bożej wszystkich wierzących i duszpasterzy, a w szczególności papieża Franciszka.

W ten szczególny dzień obchodzi Imieniny nasz proboszcz ks. Paweł Goliński, z tej okazji została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji ks. Pawła, której przewodniczył ks. Marek Kozera, zaś współcelebrował sam Solenizant w intencji wszystkich Parafian. Na zakończenie Mszy Św. życzenia imieninowe składały ks. Proboszczowi Dzieci, młodzież, członkowie Akcji Katolickiej i przedstawiciele wszystkich parafian.


20.06.2019 – Boże Ciało

Dziś Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Uroczysta Suma w naszym kościele została odprawiona o godz. 10:00, a przed południem odbyła się procesja Eucharystyczna Bożego Ciała ulicami Włostowa do czterech ołtarzy.

I Ołtarz

II Ołtarz

III Ołtarz

IV Ołtarz

Fot. Jakub Wiącek i Karol Nowak


16.06.2019r. – I Diecezjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej

16 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie odbył się I Diecezjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej – organizowany przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.Organizowany po raz pierwszy w formule Diecezjalnego Koncertu Pieśni Patriotycznej to zwieńczenie tegorocznych edycji wielu przeglądów, konkursów, festiwali i koncertów pieśni patriotycznej realizowanych  przez Parafialne Oddziały  Akcji Katolickiej.

Do finału zgłoszonych zostało dziewiętnastu wykonawców w tym schole parafialne. Swoich artystów miały POAK z: Chodkowa Nowego, Modliborzyc, dwóch solistów z Klimontowa, trzy solistki z Chmielowa, z Ruszkowa, pięciu solistów z Włostowa, trzy osoby z Opatowa / par. św. Marcina/, z Opatowa / par. OO. Bernardynów / oraz zespół „Anielskie grajki „ z Jadach i chór dziecięcy z Gierczyc.

W jury konkursu zasiedli: przewodnicząca – Martyna Puszka-Maziarz, Robert Jurkiewicz, Sebastian Szymański i prezes DIAK Andrzej Darowski.

Konkurs wygrała Aleksandra Tworek z Opatowa i tym zakwalifikowała się do Krajowego Konkursu Pieśni Patriotycznej organizowanego przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej, który odbędzie się jesienią w Zamku Królewskim w Warszawie pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej. Szczególne podziękowania należą się koordynatorowi tego konkursu p. Annie Pobrotyn z POAK z Gierczyc, organizatorom p. Barbarze Brzeskiej w-ce prezes DIAK z oddziału we Włostowie z ks. Pawłem Golińskim, wójtowi Gminy Lipnik i Dyrektorowi GOK we Włostowie, oraz sponsorom nagród Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Wydawnictwu Diecezjalnemu.

Tegoroczny Diecezjalny  Koncert Pieśni Patriotycznej otrzymał Patronat Wojewody Świętokrzyskiej Pani Agaty Wojtyszko.  Koncert współorganizowany jest z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włostowie i Stowarzyszeniem Nasz Włostów.

Tekst i Fot.: Barbara Brzeska


8.06.2019 – Akcja Katolicka na Jasnej Górze

W dniu 8 czerwca 2019 roku, jak co roku przybyli na Jasną Górę członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej z całej Polski, wśród których byli przedstawiciele naszej Włostowskiej parafii.  Tegoroczne pielgrzymowanie do tronu Jasnogórskiej Pani, poprzedził przemarsz z najstarszej częstochowskiej świątyni św. Zygmunta, zbiegło się z obchodzoną czterdziestą rocznica wizyty św. Jana  Pawła II na Jasnej Górze. Tegoroczna pielgrzymka pod hasłem „Z Maryją idziemy w przyszłość” jako  przebłagalna za akty profanacji  Wizerunku Matki Bożej i symboli naszej wiary w całej Polsce, ale tez dziękczynieniem za opiekę nad całą Akcją Katolicką i polskim narodem.  Eucharystii przewodniczył abp. Stanisław Gądecki, który w swojej homilii sporo uwagi poświęcił życiu i działalności św. Jadwigi Królowej, zaznaczył że: „Członkowie Akcji Katolickiej w Polsce mogą dzisiaj dostrzec w św. Jadwidze wzór człowieka świeckiego zaangażowanego w sprawy Kościoła. Przypomniał wiernym, że kluczowym zadaniem Akcji Katolickiej jest formacja duchowa, moralna oraz także kulturalna.


21.04.2019 – Wielkanoc

Niedziela Wielkanocna to pierwszy dzień najważniejszych dla katolików świąt w roku. Tego dnia Kościół obchodzi pamiątkę zmartwychwstania Jezusa – jego zwycięstwo nad śmiercią, szatanem i grzechem.
Wielka Niedziela kończy Triduum Paschalne, które – według żydowskiego kalendarza – liczy się od wieczora Wielkiego Czwartku do wieczornych nieszporów w niedzielę. W niedzielę o świcie z wielu kościołów w Polsce wyrusza procesja rezurekcyjna. Zapowiada ją donośne bicie dzwonów głoszące, że Chrystus zmartwychwstał. Na czele procesji niesiona jest figurka zmartwychwstałego Jezusa. Potem odprawiana jest rezurekcyjna msza św., podczas której rozbrzmiewa radosny śpiew Alleluja na cześć zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.


20.04.2019 – Wielka Sobota

Wielka Sobota to trzeci dzień Triduum Paschalnego; dzień ciszy, oczekiwania i rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Wierni przychodzą wówczas do kościoła, aby modlić się przy Grobie Pańskim – jest tam wystawiony Najświętszy Sakrament.

Tradycyjnie w ten dzień wierni niosą do kościołów tzw. „święconkę”, czyli koszyk wypełniony pokarmami o symbolicznym znaczeniu: jajka są symbolem nowego życia i zwycięstwa życia nad śmiercią, baranek – zmartwychwstania Chrystusa, chleb gwarantuje dobrobyt i nawiązuje do Ciała Pana Jezusa, wędlina to symbol dostatku, sól natomiast chroni od zepsucia.

Wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Wielkanocnej. Jest to początek celebracji Zmartwychwstania i zaczyna wówczas obowiązywać biały kolor szat liturgicznych. Należy pamiętać, że w myśl przepisów Kościoła obchód uroczystości rozpoczyna się od pierwszych Nieszporów dnia poprzedniego, dlatego Wigilia Paschalna w rzeczywistości należy już do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

– Liturgii Światła – przed kościołem rozpalone zostaje ognisko, następuje poświęcenie ognia. Kapłan przygotowuje świecę paschalną, tzw. paschał, którą odpala od ogniska. Owo przygotowanie polega na wyżłobieniu znaku krzyża oraz liter Alfa i Omega na świecy, umieszczeniu na niej pięciu ozdobnych czerwonych gwoździ jako symbolu ran Chrystusa oraz cyfry bieżącego roku na polach między ramionami krzyża. Rozpoczyna się procesja do nieoświetlonego kościoła, której towarzyszy śpiew hymnu o nazwie Exultet. W świątyni wierni zapalają od paschału swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Ta część liturgii kończy się odśpiewaniem tzw. Orędzia Paschalnego.

– Liturgii Słowa – składa się z dziewięciu czytań, których celem jest przedstawienie całej historii zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Pierwsze siedem czytań pochodzi ze Starego Testamentu. W Wielką Sobotę do liturgii powraca, po blisko pięćdziesięciu dniach nieobecności, aklamacja Alleluja. Liturgię słowa zamyka homilia.

– Liturgii Chrzcielnej – celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Następnie zgromadzeni wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekają się szatana oraz wypowiadają słowa wyznania wiary. W czasie Liturgii Chrzcielnej można także chrzcić katechumenatów (pierwotny Kościół udzielał tego sakramentu tylko w czasie Wigilii Paschalnej) oraz sprawować sakrament bierzmowania.

– Liturgii Eucharystycznej – jej przebieg nie odbiega w swym zasadniczym kształcie od normalnej Mszy świętej.


19.04.2019 – Wielki Piątek

Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego. Jest nazywany dniem Krzyża, gdyż jego obchody koncentrują się na męce i śmierci Jezusa. Wszystkich wiernych obowiązuje w tym dniu ścisły post, wielu z nich adoruje Najświętszy Sakrament znajdujący się w ciemnicy bądź bierze udział w organizowanych nabożeństwach drogi krzyżowej. Wieczorem odprawiona zostaje Liturgia Męki Pańskiej.

Liturgia w Wielki Piątek nazywana jest Liturgią Męki Pańskiej. Główny celebrans i asysta wchodzą w ciszy i padają na twarz przed ołtarzem, a wszyscy obecni w Kościele klękają. Po modlitwie wstępnej zostaje odczytanie proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe z Księgi Izajasza (52,13-53) i fragment Listu do Hebrajczyków (4,14-16; 5,7-8). Następnie czytany jest (czasem z podziałem na role) opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Po homilii ma miejsce bardzo uroczysta modlitwa wstawiennicza, w której Kościół poleca Bogu siebie oraz cały świat (wśród dziesięciu intencji pojawiają się m.in. prośby o jedność chrześcijan czy nawrócenie niewierzących.

Centralny punkt liturgii stanowi adoracja Krzyża. Następuje uroczyste wniesienie Krzyża przed ołtarz i stopniowe odsłonięcie, gdyż jest on początkowo zasłonięty fioletowym suknem. Przy odsłonięciu kapłan-celebrans śpiewa trzykrotnie Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, na co wierni odpowiadają: Pójdźmy z pokłonem i padają na kolana. Po liturgii Krzyż pozostaje w widocznym i dostępnym dla wiernych miejscy, aby każdy z nich mógł go adorować. Przyklęka się przed nim, tak, jak przyklęka się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu; często również całuje.

Po adoracji Krzyża następuje liturgia darów uprzednio konsekrowanych, podczas której nie ma konsekracji chleba i wina, ale w ramach Komunii św. rozdaje się konsekrowane w Wielki Czwartek, przyniesione z ciemnicy, hostie.

Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu Grobu Pańskiego. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.
Podczas wszystkich obrzędów liturgicznych sprawowanych w Wielki Piątek milczą organy i dzwony. Również ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów. Ma to podkreślać pokutny charakter dnia. Kapłani zakładają szaty liturgiczne w kolorze czerwonym.


18.04.2019 – Wielki Czwartek, Msza Św. Wieczerzy Pańskiej

Pierwszym dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek. Triduum rozpoczyna się celebracją Mszy Wieczerzy Pańskiej w wielkoczwartkowy wieczór. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów; Kapłaństwa i Eucharystii. Wspominamy, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swymi Apostołami w ostatnią noc przed męką.

Mszę Św. Wieczerzy Pańskiej celebrowali proboszcz ks. Paweł Goliński wraz z ks. Markiem Kozyra. Na zakończenie Mszy Św. Członkinie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w imieniu swoim jak i całej parafii złożyły życzenia księżom posługującym w naszej parafii w dniu ich święta. Po życzeniach odbyło się uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do przygotowanej wcześniej Ciemnicy.


14.04.2019 – Niedziela Palmowa

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień.


20.01.2019 – Spotkanie Noworoczne Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

W niedzielne popołudnie 20 stycznia 2019 r. członkowie POAK przy parafii Narodzenia Jana Chrzciciela we Włostowie,  wraz ze swoim Asystentem parafialnym ks. Pawłem Golińskim uczestniczyli w Noworocznym spotkaniu. Spotkanie poprzedziła msza św po której udali się na spotkanie. Spotkanie rozpoczął ks. Asystent modlitwą  za żyjących i zmarłych członków AK oraz za opiekunów DIAK. Podczas spotkania korzystaliśmy z materiałów formacyjnych na rok 2019” W mocy Bożego ducha”. Podsumowano miniony rok, podejmowane działania  a także ostatnie wydarzenia w parafii jakim był Pochód Trzech Króli . A że to czas  kolęd, wszyscy wspólnie śpiewaliśmy zapraszając Boże Dzieciątko do stołu , pracy do naszych domów i podejmowanych akcji.Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za udział i stworzenie rodzinnej atmosfery.


13.01.2019 – Jasełka

Dziś, na zakończenie okresu Bożego Narodzenia, po Sumie odprawionej przez proboszcza ks. Pawła Golińskiego dzieci i młodzież wystawiły przedstawienie Jasełkowe.


6.01.2019 – Orszak Trzech Króli

W około 300 miejscowościach w Polsce i 15 na całym świecie odbyły się Orszaki Trzech Króli, które wyruszyły w Polsce już po raz siódmy. W tym roku w naszej parafii Orszak Trzech Króli odbył się po raz pierwszy. Dzieci, młodzież, a także dorości przybrali stroje królów, pastuszków, jak również Świętej Rodziny. W Orszaku Trzech Króli uczestniczył również Święty Mikołaj. Orszak wyruszył o godz. 11:00 spod kościoła i wędrował ulicami Włostowa niosąc mieszkańcom nowinę o Narodzeniu Chrystusa wyśpiewując kolędy. Następnie Orszak wrócił do kościoła na uroczystą Sumę, którą odprawił ks. Marek Kozera. Po Mszy Świętej św. Mikołaj spotkał się z dziećmi, które to śpiewały Św. Mikołajowi kolędy. Na zakończenie Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami i odjechał do Laponii.


2018 rok

25.12.2018 – Boże Narodzenie


8-9.12.2018 – XVIII Finał Szlachetnej Paczki

Właśnie odbył się XVIII Finał Szlachetnej Paczki. W tym roku w rejonie Opatów pomocą objęto 46 rodzin. Wielomiesięczne starania wolontariuszy oraz hojność darczyńców i ludzi dobrej woli przyniosły wymierne korzyści podczas finałowego weekendu pełnego cudów – 8. i 9. grudnia 2018. Już od soboty rano darczyńcy przywozili paczki dla rodzin. Sala Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie wypełniła Drużyna Szlachetnej Paczki – wolontariusze, ich rodziny i znajomi. Wspólny sobotni wieczór pełen dobroci rozpoczęliśmy wigilią. Kiedy na sali pojawił się ksiądz proboszcz zaśpiewaliśmy kolędy, atmosfera pełna miłości, dobroci i ludzkiej życzliwości udzieliła się każdemu obecnemu. Podczas łamania się opłatkiem nie zabrakło wzruszeń i wielu słów niosących niesamowitą siłę. Wspólny posiłek i ciepłe rozmowy na dobre zaczarowały miejsce i wszystkich w nim zgromadzonych. Niecierpliwie oczekiwaliśmy na przybycie ciężarówki z paczkami dla rodzin. Gdy to nastąpiło, cały zespół sprawnie i wytrwale zapełniał podarunkami magazyn – salę GOK we Włostowie. Wszystkim towarzyszyło podekscytowanie, ale i wzruszenie, gdy kompletowaliśmy paczki dla poszczególnych rodzin. Zmęczenie odeszło w zapomnienie wobec doświadczenia realnego ogromu dobra, jakie człowiek może przekazać człowiekowi. Dzięki życzliwości Wójta Gminy Lipnik oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku i użyczonym samochodom mogliśmy natychmiast rozpocząć rozwożenia paczek do rodzin, które kontynuowaliśmy dnia następnego. Żadne słowa nie opiszą emocji wszystkich zaangażowanych oraz rodzin obdarowanych. W każdym domu towarzyszyły nam radość, łzy wzruszenia dorosłych oraz niesamowite i spontaniczne reakcje dzieci. Ich uśmiech wynagradzał wielomiesięczne starania osób zaangażowanych w projekt. Kolejny już finał projektu Szlachetna Paczka zintegrował tysiące osób zaangażowanych, doświadczających dobra i mądrej pomocy. Darczyńcy – ludzie będący ,,bardziej”- co roku zaskakują wszystkich odpowiedzialnych za dostarczenie paczek – osoby gromadzące dary w magazynach, pakujących ich na ciężarówki, wolontariuszy. Ale wielkoduszność, zaangażowanie, determinacja w niesieniu mądrej pomocy i hojność najbardziej zaskakują obdarowane rodziny – od najmłodszych do najstarszych. Każdego dnia pamiętamy o osobach, którym obojętność jest obca, którzy odnajdują siebie w pomaganiu innym. Bycie wolontariuszem Szlachetnej Paczki jest ogromnym wyzwaniem ale i wielkim szczęściem – możemy patrzeć jak członkowie obdarowanych rodzin zmieniają się dzięki pomocy niosącej wiarę w siebie, przekonanie o swojej wyjątkowości, siły, aby stawać się lepszym człowiekiem i znajdować wyjścia ze swej trudnej sytuacji. O projekcie Szlachetna Paczka z roku na rok każdy z nas słyszy coraz więcej. Ta wspaniała i rosnąca w siłę inicjatywa tworzona jest przez ludzi, którzy raz spróbowali i nie przestaną pomagać. Każda osoba tworząca projekt jest ważna i każda doświadcza dobra, miłości i ogromnej życzliwości.


15.12.2018 – Parafia potrzebującym

Jak co roku parafia p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela we Włostowie przygotowała paczki żywnościowe dla potrzebujących. Wspólna akcja dzieci i młodzieży z koła Caritas, którzy zbierali żywność w miejscowych sklepach w sobotę w dniu spowiedzi adwentowej przyniosła efekty.

Dzięki temu członkinie Akcji Katolickiej mogły z darów przygotować paczki żywnościowe, dla 20 parafian, do paczek zostały dołączone życzenia świąteczne.


12-14.10.2018 – Odpust ku czci bł. Wincentego Kadłubka

W parafii Włostów od piątku zaczynają się doroczne uroczystość ku czci Bł. Wincentego Kadłubka wieczornym Różańcem Św. i Mszą Św za zmarłych odprawionych na parafialnym cmentarzu.

W sobotę 13 października wyruszyliśmy spod kościoła z pieszą pielgrzymką do miejsca kultu błogosławionego – cudownego źródełka w Karwowie. W pielgrzymce oprócz naszego proboszcza ks. Pawła Golińskiego brali udział ks. Wacław Gieniec – dziekan dekanatu opatowskiego i ks. Marek Kozera. Pielgrzymka trwała zaledwie 1,5 godz., bo Karwów oddalony jest od Włostowa nieco ponad 4 km. Pogoda była wyśmienita, więc i przyjemnie było pielgrzymować. Podczas pielgrzymki odmówiony był Różaniec Św., a między tajemnicami różańca przygrywała nam orkiestra dęta ze Szczecina. Uroczysta Msza Święta sprawowana była pod przewodnictwem ks. Stanisława Zaręby, a koncelebrowali kapłani z naszego dekanatu. Podczas Mszy Św. przygrywała orkiestra dęta ze Szczecina. Błogosławieństwo oraz uczczenie relikwii Błogosławionego zakończyły uroczystości w Karwowie.

Kolejnym etapem odpustowych uroczystości był Różaniec Św. odprawiony w sobotnie popołudnie już we włostowskim kościele w intencji ludzi chorych i cierpiących z naszej parafii, podczas którego można było skorzystać ze Spowiedzi Św. Następnie odbyła się Msza Św. również w intencji chorych, połączona z Sakramentem Namaszczenia Chorych.

Niedziela, to był trzeci dzień Uroczystości Odpustowych, w którym odbyła się uroczysta Suma. Sumie przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ojciec Jakub Zawadzki z Jędrzejowa. Msza Św. zakończyła się Litanią do bł. Wincentego i Uroczystą procesją wokół kościoła oraz uczczenie relikwii Błogosławionego.

W niedzielne popołudnie została odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny, po czym wszyscy wierni udali się na stadion sportowy we Włostowie. Na stadionie odbył się Koncert Uwielbienia i Dziękczynienia za 100 lat Niepodległości. Artyści wykonali szereg pieśni patriotycznych.


16.09.2018 – Odsłonięcie obelisku Członków Polskiej Organizacji Wojskowej w Karwowie

16 września 2018 r.w Karwowie w ramach cyklu obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę odsłonięto obelisk z tablicą upamiętniającą Członków Polskiej Organizacji Wojskowej, Mieszkańców Karwowa i poległego komendanta POW Józefa Stępnia w czasie walk z żandarmerią austriacką, która chciała zagarnąć zapasy zboża miejscowej ludności.

W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy i zaproszeni goście. Była między innymi wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, Andrzej Grządziel, wójt gminy Lipnik, Artur Lis, kierownik powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Grzegorz Gajewski, dyrektor opatowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Magdalena Gdowska, dyrektor Zespołu Szkół numer 1 w Opatowie, wraz z klasami mundurowymi z tej placówki. Mszę świętą prowadził proboszcz parafii we Włostowie ksiądz Paweł Goliński. Homilię wygłosił ksiądz Marek Kozera. Podczas ceremonii wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek dokonała uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

Tekst i Fot.: Mariusz Olech